english

МАРК ИНЖЕНЕРИНГ


След 2000г. фирмата насочва усилията си в комплексна доставка на врати за административни,производствени сгради и складове съгласно новите изисквания на ЕН-БДС.

През 2004 година започна производство на специализирани контейнери за телекомуникационни жилищни и битови нужди.

През 2004 се създаде дирекция инженеринг с задачи:
Комплексна доставка и монтаж на строителни обекти с пълна гама стоманени и дървени врати, стоманена дограма и железарски изделия от собствено производство и внос.
Внос на врати и сътрудничество с фирма ANDREU – Испания Доставка на контейнери за офис и специални приложения. Изграждане на сглобяеми стоманени и модулни сгради .

Новини