english

КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО

В МАРК е реализирана вътрешна система за непрекъснат контрол на качеството.
За качеството на производството и извършваните работи може да се съди и по реализираните обекти, партньорите и нашите клиенти.
Основни клиенти и наши партньори са фирми сертифицирани по EN-ISO 9001 като – Балканстрой, Линднер-България, Балкан стиил инженеринг,
INTESA – България,  ANDREU - Испания

За високи резултати фирмата бе наградена със Златна звезда за качество в ЖЕНЕВА през 2000 г.

Новини