english

Фирма МАРК e основана през 1991г като еднолична фирма. През 1996 се основава като еднолично дружество с ограничена отговорност .

Основна дейност : 1991 – 2000 г. производство и доставка на специализирано банково оборудване за механична сигурност, сейфове, стоманени врати и дограма.

Възприети стандарти – ВДМА, Германия, ГОСТ – Р ,Русия,ЕН,БДС-ЕН
 
          Интелектуална собственост – продукцията на фирма МАРК е защитена с:
 • Патенти и свидетелства за полезни модели и промишлени образци
 • Регистрирана търговска марка за производство и услуги
* MARK,МАРК – регистрирана търговска марка.
Материална собственост – сгради, машини и съоръжения за пълен затворен производствен цикъл.

Производствен и управленчески персонал – специалисти с висше и средно образование с необходим производствен опит.

Високотехнологични и иновационни продукти и проекти – Трезорна врата “МИЛЕНИУМ”, автоматизиран трезор, леки метални интериорни врати, собствена система за стоманена и неръждаема дограма.
     
          По- важни постижения като български производител :
 • Първа сертифицирана трезорна врата - 1997г.
 • Първа сертифицирана противопожарна врата за 120 мин. – 2004г.
 • Първа фирма с най голям престижен обект –стоманена дограма – Свет.търг.център – Екатеринбург
 • Международна награда за качество – Женева 2000
  Сертифицирани продукти
 • трезорни врати по ЕН – 1143,БДС-ЕН-1143-1,ГОСТ-Р,
 • противопожарни врати и дограма – СИВ ,ЕН – БДС
 • бронирани врати и дограма
Продуктите са одобрени от Европейски, Руски и Американски/САЩ/ - държавни или застрахователни агенции. Партньори и доставчици- BURG WAECHTER и HEERUM – GROUP– Германия, Сарджант и Гриинлииф – САЩ, Швейцария, Алукьонигстал – България
 
          Международно и вътрешно сътрудничество
 • Съюз на производителите на сейфове и трезори – Германия – стандарти, технически правила и методика.
 • Фирма “STS” -   Австрия – ремонт и преоборудване на бронирани автомобили
 • Фирма “HRIMEX” – Гърция – съвмесно изработване и монтаж на луксозни бронирани врати и бронирана неръждаема дограма – резиденция на Н.П. Посланика на Р. Гърция в София
 • Фирма” Ateliers drion” – Белгия – бронирани гишета и кабини, подвижни банкови офиси.
 • Фирми “LogiSoft” и “SIEMENS” – България – проект за автоматизирани трезори
 • Алукьонигстал – България – стоманена дограма “Jansen” – Щвейцария
  Международно представителство
 • Фирма “BURG WAECHTER” – Германия – най- големия производител на сейфове в Европа, катинари, брави и др. – представителство за България и Македония
 • Фирма – HEERUM – GROUP – производство на трезори, сейфове и мебели и вътрешно обзавеждане на банки – представителство за България.
  Представителства в чужбина
 • Фирма “ВУЛЕ ЮНИОР” – Скопие – представител на фирма “МАРК” за Македония

Реализиран износ на собствена продукция за – Русия, Казахстан, Германия, Гърция, Македония. Основни клиенти и обекти- повече от 30 български и чужди банки,над 200 банкови офиса и над 80 трезора.

Клиенти и партньори на фирмата в България са били водещи компании и организации като – Кьокнер – метал, Металснаб – холдинг, Главболгарстрой АД, Сименс, Нокия, Посолство на Кралство Холандия, Комисия на Европейския съюз в България, ЛИНДНЕР – БЪЛГАРИЯ, Нова телевизия, ГЛОБУЛ, РАДИО FM+, Ваканционен клуб “РИВИЕРА” – Златни пясъци.

След 2000г. фирмата насочва усилията си в комплексна доставка на врати за административни, производствени сгради и складове съгласно новите изисквания на ЕН-БДС. През 2004 година започна производство на специализирани контейнери за телекомуникационни жилищни и битови нужди.

Новини